شناخت انواع ضایعات مس در بازار ایران

شناخت ضایعات مس در بازار ایران
1399/03/24 شنبه - 15:30

‏در این مقاله قصد داریم به شیوه ساده انواع ضایعات مس و اصطلاحات رایج بازار را در مورد ضایعات مس بررسی کنیم و با شناخت این ضایعات در هنگام خرید و فروش، از قیمت انواع ضایعات مس مطلع باشیم. چرا که قراضه‌های مسی با توجه به نوعی که دارند دارای ارزش متفاوتی هستند که اطلاع از این ارزش در هنگام فروش این ضایعات به ما کمک می‌کند تا متضرر نگردیم.‏

‏1)‏‏سیم لخت بدون روکش:‏

‏ ‏

‏همانطور که از اسم آن مشخص است این قراضه، سیم یا کابل یا مفتول بدون روکش است. این دسته در بازار به 4 نوع زیر طبقه بندی می‌شوند:‏

‏ ‏

‎‎‏کابل قرمز:‏‏ سیم و کابل و یا مفتول بدون روکش که رنگ مسی آن کاملا می‌درخشد و قسمت هادی مس، مفتولی است و از سیم های افشان و مویی خبری نیست. این نوع قراضه، با ارزش ترین نوع ضایعات مس است و کابل قرمز مس، به دلیل اینکه برای تولیدات با کیفیت بالاتر استفاده می‌شود بالاترین قیمت را دارد.‏

‏ ‏

Picture 25

‏ ‏‏تصو‏‏ی‏‏ر‏‏ ‏‏1‏‏: کابل قرمز‏

‏ ‏

‏ ‏

‎‎‏کابل سیاه:‏‏ سیم و کابل با هادی مفتولی بدون روکش که رنگ سیاه به خود گرفته‌ اند و این نوع قراضه یا به علت استفاده و مستعمل شدن کابل قرمز می‌باشد و رنگ سیاه این نوع قراضه به علت مجاورت با هوا و نور خورشید و رطوبت، در طی مدت طولانی می‌باشد. (مثل سیم های هوایی برق) و یا در اثر سوزاندن کابل های مفتولی بدست می آید .این ضایعات نیز همچنان از ارزش بالایی برخوردارند.‏

‏ ‏

Picture 3‏ ‏Picture 26

‏تصو‏‏ی‏‏ر‏‎ ‎‏2‏‏: کابل سیاه‏

‏ ‏

Picture 1

‏تصو‏‏ی‏‏ر‏‏ ‏‏2‏‏: تفاوت سیم افشان و مفتولی‏

‎ ‎

‎‎‏سیم قرمز شرکتی (افشان):‏‏ این نوع ضایعات عموما حاصل از زائدات تولید بوده و عموما سیم های افشان و مویی و یا گاهی کابل قرمز در هم بوده که در پروسه تولید کارخانجات سیم و کابل حاصل می‌شود. قیمت ضایعات سیم مس شرکت هم رده قیمت کابل سیاه می‌باشد.‏

‏ ‏

Picture 24

‏ ‏‏تصو‏‏ی‏‏ر‏‏ ‏‏3‏‏: ضایعات ‏‏س‏‏ی‏‏م‏‏ قرمز شرکت‏‏ی‏‏ (افشان)‏

‏ ‏

‎‎‏تسمه مسی:‏‏ تسمه مسی قرمز که در تابلوهای برق یا ترانس ها استفاده می‌شوند، به دلیل داشتن استانداردهای رسانایی سیم و کابل و همچنین حفظ رنگ قرمز خود از ارزش بالایی برخوردارند و تقریبا جزو رده اول ارزشی مس (به مانند بخش الف) می‌باشند. البته باید تسمه مسی و قطعات صفحه مسی ضخیم از هم تمیز داده شوند، چرا که صفحات مسی در دسته مس ذوبی می‌باشند.‏

‎ ‎

Picture 27

‏ ‏‏تصو‏‏ی‏‏ر‏‏ ‏‏4‏‏: ضایعات ‏‏تسمه مس‏‏ی‏

‏ ‏

‏ ‏

‏2)‏‏ضایعات مس ذوبی:‏

‏این دسته از قراضه مس بدلیل داشتن ناخالصی های اندک ذاتی یا ناخالصی های غیر ذاتی (روی سطح مس) فقط مخصوص ذوب شدن در کوره های کوچک ذوب مس جهت استفاده های آندی و متفرقه می‌باشد و از خواص مس کاتدی بهره نمی‌برند. بدین ترتیب در کوره های ذوب شرکت ‌های مفتول سازی مس که نیاز‏‎ ‎‏به خلوص بالا جهت رسانایی الکتریکی دارند، راهی ندارد. همین دلیل باعث می‌شود قیمت مس ذوبی پایین تر از مس‌های رده اول باشد. به طوری که عموما میزان ناخالصی (پرت) حدود 7 الی 14 درصد نسبت به مس خالص در نظر می‌گیرند.‏

‏ ‏

‏انواع مس ذوبی در بازار به گونه های زیر می‌باشد:‏

‏مس ذوبی در هم‏‏ - ‏‏ظروف مسی ‏‏- ‏‏قطعات و براده و صفحه مسی ‏‏-‏‏ لوله مسی ‏‏-‏‏ سیم آرمیچری موتور - رادیاتور مسی ‏‏- ‏‏سیم سوخته مسی ‏‏-‏‏ مس قلعدار - سیم و مفتول لاکی یا نخی‏

‏ ‏

‏ ‏

Picture 28

‏ ‏‏تصو‏‏ی‏‏ر‏‏ ‏‏5‏‏: ضایعات ‏‏مس ذوب‏‏ی‏‏ در هم‏

‎ ‎

‎ ‎

‏ ‏

Picture 6

‏ ‏‏تصو‏‏ی‏‏ر‏‏ ‏‏6‏‏: ضایعات ‏‏ظروف مس‏‏ی‏

‎ ‎

‏ ‏

Picture 5

‏ ‏‏تصو‏‏ی‏‏ر‏‏ ‏‏7‏‏: ‏‏ضا‏‏ی‏‏عات‏‏ قطعات‏‏ مس‏‏ی‏

‎ ‎

‏ ‏

Picture 10

‏ ‏‏تصو‏‏ی‏‏ر‏‏ ‏‏8‏‏: ضایعات ‏‏صفحه مس‏‏ی‏

‎ ‎

‏ ‏

Picture 11

‏ ‏‏تصو‏‏ی‏‏ر‏‏ ‏‏9‏‏: ‏‏ضا‏‏ی‏‏عات‏‏ ‏‏لول‏‏ه مس‏‏ی‏

‎ ‎

‏ ‏

Picture 13

‏ ‏‏تصو‏‏ی‏‏ر‏‏ ‏‏10‏‏: ضایعات سیم آرمیچری موتور‏

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

Picture 7

‏ ‏‏تصو‏‏ی‏‏ر‏