کلیپ ها

کلیپ طنز دورنریز اولین سامانه آنلاین

ضایعات فلزی موجود در آشپزخانه

کسب درآمد با اپلیکیشن دورنریز

داشتن انگیزه، نقطه شروع

دردسر فروش ضایعات به افراد نامطمئن

دوربین مخفی مهیار حسن

شکایت نِقی از نوسانات بازار

ساماندهی وانت‌های دوره گرد

خرید آنلاین ضایعات فلزی و تحویل در محل

نمايش بيشتر ...

X
X
×