لیست قیمت و انواع ضایعاتی که فعلا دور نریز از کاربرانش خریداری میکند به شرح زیر می باشد . قیمتها بسته به میزان وزن ضایعات در دو یا سه رده تعیین شده و میتوان با اسامی خرده و عمده یا متوسط نام برد . قیمت در اپلیکیشن بسته به مقدار اعلامی کاربر در یکی از رنج ها مشخص خواهد گشت و پیک دورنریز بعد از حضور وزن را تائید می نماید . بدیهی است چنانچه وزن اعلامی بالا بوده و جزو مشتریان عمده فروش باشید در محل قیمت واژه " توافقی " اعلام میشود و کارشناسان شرکت برای تعیین قیمت روز عمده فروشی کمتر از 24 ساعت با کاربران تماس خواهند گرفت . همچنان هموطنان عزیز میتوانند با عضویت در کانال های ارتباطی ما از قیمت های روز فلزات و ضایعات باخبر گردند.
آلومينيوم
درب و پنجره
از 0 تا 30 كيلو
از 30 تا 90 كيلو
از 90 كيلو به بالا
ظروف و قابلمه روحي
از 0 تا 30 كيلو
از 30 تا 90 كيلو
از 90 كيلو به بالا
سيلندر و پيستون
از 0 تا 60 كيلو
از 60 كيلو به بالا
رينگ آلومينيومي خودرو
از 0 تا 30 كيلو
از 30 تا 130 كيلو
از 130 كيلو به بالا
پره رادياتور و شوفاژ
از 0 تا 50 عدد
از 50 عدد به بالا
رادياتور آلومينيومي
از 0 تا 50 كيلو
از 50 كيلو به بالا
سيم آلومينيوم لخت بدون روكش
از 0 تا 30 كيلو
از 30 تا 90 كيلو
از 90 كيلو به بالا
آلومينيوم خشك و قطعات
از 0 تا 30 كيلو
از 30 تا 100 كيلو
از 100 كيلو به بالا
سيم و كابل روكشدار آلومينيوم
از 0 تا 100 كيلو
از 100 كيلو به بالا
كركره مغازه و صفحه آلومينيوم
از 0 تا 100 كيلو
از 100 كيلو به بالا
قوطي آلومينيوم راني و نوشابه خالص
از 0 تا 50 كيلو
از 50 كيلو به بالا
ظروف نسوز چدني
از 0 تا 30 كيلو
از 30 تا 80 كيلو
از 80 كيلو به بالا
آلومينيوم نرم
از 0 تا 50 كيلو
از 50 كيلو به بالا
كابل خود نگهدار آلومينيوم
از 0 كيلو به بالا
سيم آلومينيوم مغز فولاد
از 0 تا 90 كيلو
از 90 كيلو به بالا
آلومينيوم درهم
از 0 تا 50 كيلو
از 50 كيلو به بالا
سيم آرميچري آلومينيوم
از 0 تا 50 كيلو
از 50 كيلو به بالا
پروفيل و شاخه
از 0 تا 70 كيلو
از 70 كيلو به بالا
ساير
از 0 كيلو به بالا
مس
سيم لخت بدون روكش
از 0 تا 30 كيلو
از 30 تا 80 كيلو
از 80 كيلو به بالا
قطعات و لوله و صفحه مسي
از 0 تا 30 كيلو
از 30 تا 90 كيلو
از 90 كيلو به بالا
تسمه مسي
از 0 تا 30 كيلو
از 30 تا 90 كيلو
از 90 كيلو به بالا
كابلي سياه
از 0 تا 50 كيلو
از 50 كيلو به بالا
سيم آرميچري موتور
از 0 تا 30 كيلو
از 30 تا 90 كيلو
از 90 كيلو به بالا
سيم سوخته مسي
از 0 تا 30 كيلو
از 30 تا 90 كيلو
از 90 كيلو به بالا
سيم و كابل روكشدار مسي
از 0 تا 40 كيلو
از 40 تا 100 كيلو
از 100 كيلو به بالا
ظروف مسي
از 0 تا 40 كيلو
از 40 تا 90 كيلو
از 90 كيلو به بالا
رادياتور مسي خالص
از 0 تا 60 كيلو
از 60 كيلو به بالا
مخابراتي
از 0 تا 60 كيلو
از 60 كيلو به بالا
مس آسيابي (پودري)
از 0 تا 50 كيلو
از 50 كيلو به بالا
مس درهم ذوبي
از 0 تا 40 كيلو
از 40 تا 90 كيلو
از 90 كيلو به بالا
سيم و مفتول لاكي شركتي
از 0 كيلو به بالا
سيم آنتني و نازك
از 0 تا 60 كيلو
از 60 كيلو به بالا
ساير
از 0 كيلو به بالا
برنج و برنز(مفرغ)
شيرآلات زرد و سفيد
از 0 تا 30 كيلو
از 30 تا 90 كيلو
از 90 كيلو به بالا
قفل و دستگيره برنجي
از 0 تا 30 كيلو
از 30 تا 90 كيلو
از 90 كيلو به بالا
ظروف و سماور وكتري قوري برنجي
از 0 تا 30 كيلو
از 30 تا 90 كيلو
از 90 كيلو به بالا
لوستر برنج يا برنز
از 0 تا 40 كيلو
از 40 تا 100 كيلو
از 100 كيلو به بالا
قطعات برنجي
از 0 تا 30 كيلو
از 30 تا 90 كيلو
از 90 كيلو به بالا
سوفاله برنج
از 0 تا 80 كيلو
از 80 كيلو به بالا
رادياتور برنجي
از 0 تا 50 كيلو
از 50 كيلو به بالا
مجسمه و تزئيني
از 0 تا 30 كيلو
از 30 تا 90 كيلو
از 90 كيلو به بالا
لب بار درهم برنج
از 0 تا 50 كيلو
از 50 كيلو به بالا
ساير
از 0 كيلو به بالا
سرب
سرب خشك
از 0 تا 50 كيلوگرم
از 50 تا 200 كيلوگرم
از 200 كيلوگرم به بالا
سرب نرم
از 0 تا 50 كيلوگرم
از 50 تا 200 كيلوگرم
از 200 كيلوگرم به بالا
باتري ماشين
از 0 تا 50 كيلوگرم
از 50 كيلوگرم به بالا
باتري موتور و يو پي اس
از 0 تا 40 كيلو
از 40 كيلو به بالا
ساير
از 0 كيلو به بالا
روي
ورق زينك
از 0 تا 80 كيلو
از 80 كيلو به بالا
ساير
از 0 كيلو به بالا
آهن آلات
آهن سبك
از 0 تا 100 كيلو
از 100 تا 500 كيلو
از 500 كيلو به بالا
آهن سنگين
از 0 تا 100 كيلو
از 100 تا 500 كيلو
از 500 كيلو به بالا
آهن ويژه
از 0 تا 100 كيلو
از 100 تا 500 كيلو
از 500 كيلو به بالا
ورق روغني
از 0 تا 500 كيلو
از 500 كيلو به بالا
چدن
از 0 تا 100 كيلو
از 100 تا 500 كيلو
از 500 كيلو به بالا
سوفاله آهن
از 0 تا 400 كيلو
از 400 كيلو به بالا
آهن درهم
از 0 تا 100 كيلو
از 100 تا 500 كيلو
از 500 كيلو به بالا
استيل بگير
از 0 تا 50 كيلو
از 50 تا 150 كيلو
از 150 كيلو به بالا
استيل نگير
از 0 تا 50 كيلو
از 50 تا 150 كيلو
از 150 كيلو به بالا
استيل صنعتي
از 0 تا 200 كيلو
از 200 كيلو به بالا
ساير
از 0 كيلو به بالا

X
X
×