قیمت خرید عمده ضایعات فلزی در محل( پرداخت نقدی ) تاریخ : شنبه 1400/09/13

.تمامی قیمت ها به تومان می باشد

مس کابلی قرمز

221،000

آهن سبک

10،400

مس کابلی سیاه

220،000

آهن سنگین

10،800

مس مخابراتی

211،000

آهن ویژه

11،000

مس ذوبی

205،000

استیل نگیر

40،000

سیم و کابل افشان

95،000

موتور یخچال

220،000

لب بار برنج

154،000

کیلوبار و داغونی

25،000

رانی بار

40،500

سرب نرم

44،500

آلومینیوم نرم

59،500

سرب خشک

51،000

آلومینیوم خشک

51،500

باتری ماشین

32،000

آلومینیوم شاخه

60،000

باتری موتور و یو پی اس

30،500

آلومینیوم ظرفی

62،500

زینک

67،000

رینگ آلومینیومی

70،000

سیلندر آلومینیومی

65،500


X
X
×